/ 9 نظر / 23 بازدید
آرزو

چه سخت است تنهایی ...

هم نفس

سلام منم با اسم وبتون لینکتون میکنم[گل] از مردتنها چه خبر؟ حالش خوبه؟[گل]

بـایــــد کـسـی را پـیـدا کـنـم کـه دوسـتـم داشـتـه بـاشـــــد آنـقـدر کـه یـکــــی از ایـن شـب هـای لـعـــنـتـــــــی آغـوشـــش را بـرای مـن و یـک دنـیـا خـسـتــــگـی ام بـگـشــــایـد هـیـــــچ نـگـویـد . هـیـــــچ نـپـرسـد . بــــرایــــم کتـــاب بـــخوانـــد مـرا در آغـوش بـگـیـرد و یـــک بوســـه فـقـــــط همین...salam dostam linl shodi

مهشيد

فراموشت نمی کنم آنگاه که برای آخرین بار از من پرسیدی:من و زندگیت یکی را انتخاب کن و من زندگی خود را انتخاب کردم و تو رفتی.بی آنکه بدانی تو تمام زندگیم بودی...

parmida

دور که می شوم نزدیکتر می آید نزدیک که می شوم دورتر می رود انگار که این فاصله همیشه باید به شکلی رعایت شود

faeze7

چشمان بارانیم را پشت یک نقاب سنگی مخفی میکنم نمی خواهم خط دلم را ازچشمانم بخوانی تومرا سنگی ببین

پروانه

عالی به وب منم سر بزنید خوشحال میشم

پروانه

این ادرس وبم eghshebahal.persianblog.ir