برو

برو خدا حافظ

تو را میسپارم به باد

تو را میسپارم به دریا

تو را میسپارم به رویا

تو برو

من می مانم

و عشق

و درد

و تنهایی

من می مانم و من

تو برو.

Mehdi

 

/ 5 نظر / 26 بازدید
پریسا(دنیای فراموشی)

زندگی مثل بازی شطرنج است هرچه بیشتر مهره ها رو بشناسی و موقعیت ها رو بهتر درک کنی کمتر فرصتها را از دست می دهی و اگر یک کم تمرکزت بیشتر باشه حتما برد با تو خواهد بود ... وقتی آگاهانه وارد محیط مهره ای می شوی مورد هدف قرار گرفته و حذف می شوی. مانند زندگی که باید مواظب باشی به قلمرو کسی بدون آگاهی وارد نشوی وگرنه ...

مریم تر از پاکی

◘ کل دنیـــآ رآ هـــم کـــه دآشتــه بآشــی . . ◘بــآز هــــم دلتــــ میخــوآهــــد . . . ◘بعضــی وقتهــــآ . . . فقـــط بـعـضــی وقتهـــآ . . . ◘بـــرآی یـکــــ لحظــــه هـــم کـــه شـــده . . . ◘همــــه دنیـــآی یـکــــ نفــــر بآشــی.....!!!♥♥ آپ کدم خیلی وقته نمیای؟؟؟؟

مریم تر از پاکی

گاهــ ــی اوقــات بایــد بگـــذری بگــذاری و بـ ــروی …! وقتـــی می مــانی و تحمــل می کنــی از خـودت یـک احمــق می سازی…!

مرد تنها

چیزیم نیست خرد و خمیرم فقط همین کم مانده است بی تو بمیرم فقط همین از هرچه هست و نیست گذشتم ولی هنوز در عمق چشمهای تو گیرم فقط همین