/ 5 نظر / 20 بازدید
مریم تر از پاکی

همیشــــه دلتنگی به خاطر نبـــــــودن شخصی نیست گاه به علت حضور کسی در کنارت استـــــــ که حواسش به تــــــــو نیستـــــــ آپم...

scarecrow

ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺭﻭﺯﻫﺎ … ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭُ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

scarecrow

بوی پیراهن خونین کسی می آید … این خبر را برسانید به کنعانی ها !

مریم تر از پاکی

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند ، و بعضی ها که لیاقت دیدن تو ندارند ، غرق شوند . . . آپممممممممممممممم[گل]

عابر کوچه های ابر

شبیه شماره ای تنها،روی گوشی تلفن همراه... نه نامی نه نشانی! مدتهاست من یک تماس از دست رفته ام...